Spotkanie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

  • 19 listopada 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich Wykładowców, Studentów i Pracowników Wydziału
na spotkanie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
które odbędzie się 20 listopada 2018 roku o godz. 12.00
w Auli Copernicanum przy ul. Kopernika 1. Spotkanie uświetni
koncert Studentów Wydziału Edukacji Muzycznej
oraz wykład dr. Moniki Opioły-Cegiełki.
Ufamy, że udział w tym wydarzeniu pozwoli nam wspólnie
przeżywać wyjątkowe chwile w dziejach naszej Ojczyzny.
Z poważaniem
Dziekan WAiNS dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw.,
Prodziekan ds. Dydaktycznych dr Joanna Gomoliszek
oraz Prodziekan ds. Nauki dr Piotr Siuda

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743