zajęcia studenci niestacjonarni - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

  • 15 listopada 2018

Zajęcia z prof. dr hab. Rakoczym, które miały odbyć się w dniu 12 października zostaną odrobione odpowiednio 17 listopada oraz 2 grudnia.

W dniu 1 grudnia zajęcia z prof. dr hab. Bartoszem Rakoczym zostają odwołane.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743