Aktualności i informacje dla studentów

Co może dać zarządzaniu publicznemu filozofia polityczna?

16 stycznia 2019

Koło Naukowe Prawo i Społeczeństwo serdecznie zaprasza na wykład otwarty pt. „Co może dać zarządzaniu publicznemu filozofia polityczna?”

23.01.2019 r. godz. 12, ul. Ogińskiego 16 (sala 12)

Prowadzący:
Rafał Kania - doktor nauk prawnych (specjalność: historia doktryn polityczno-prawnych), radca prawny, absolwent MBA posiadający doświadczenie w zarządzaniu podmiotami sektora publicznego, pracownik naukowo-dydaktyczny SWPW w Płocku, dziekan Wydziału Administracji w Filii w Iławie. Zainteresowania naukowe - filozofia polityczna w szczególności polska myśl polityczno-prawna, zarządzanie publiczne, gospodarka komunalna.

wydarzenie na Facebook'u

czytaj całość…

Seminarium prof. B. Rakoczego dla studentów niestacjonarnych

11 stycznia 2019

seminarium licencjackie dla studentów ostatniego roku odbędzie się 12 stycznia 2019 roku w budynku przy ul. Poniatowskiego, sala 117, o godz. 15.00,

natomiast seminarium dla studentów studiów magisterskich odbędzie się 12 stycznia w budynku przy ul. Poniatowskiego o godz. 14.45.

Serdecznie Państwa seminarzystów zapraszam.

czytaj całość…

International Taxation Conference

09 stycznia 2019

W grudniu 2018 r. pracownik naszego Wydziału, a zarazem Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania - adiunkt dr Karol Smoter miał zaszczyt wziąć udział w prestiżowej międzynarodowej konferencji z zakresu prawa podatkowego "International Taxation Conference" w Mumbaju, w Indiach. Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Fundację na rzecz Międzynarodowego Prawa Podatkowego (Foundation for International Taxation) oraz Międzynarodowe Biuro Dokumentacji Podatkowej (International Bureau of Fiscal Documentation) z siedzibą w Amsterdamie we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Tematyka konferencji nakreślona została jako: " BEPS and Beyond BEPS: Recent Global Developments Post Ratification of the Multilateral Instrument". Dla adiunkta dr. Karola Smotera stanowiła ona doskonałą okazję do wymiany doświadczeń z najwybitniejszymi na świecie ekspertami na temat aktualnych wyzwań międzynarodowego prawa podatkowego oraz wypracowywanych rozwiązań w celu eliminacji negatywnych zjawisk związanych z opodatkowaniem transgranicznym

czytaj całość…

dodatkowy termin szkolenia BHP

03 stycznia 2019

dr Dziamski organizuje jednorazowo dodatkowe, ostateczne szkolenie BHP dla osób, które nie mogły uczestniczyć w obowiązkowym szkoleniu w wyznaczonych dla ich kierunków terminach.

Szkolenie odbędzie się 17 stycznia 2019r. o godzinie 14.00 w Auli 27 przy ulicy Chodkiewicza 30.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743