Konferencji Naukowej pn.: "Współczesne trendy na rynku pracy"

  • 25 października 2018

W dniu 24.10.2018 roku prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. nadzw. oraz dr Paweł Antoszak uczestniczyli w Konferencji Naukowej pn.: "Współczesne trendy na rynku pracy" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy. Konferencja ta odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743