Fotorelacja ze spotkania z Panią Moniką Kilan Kierownikiem Referatu Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej

  • 31 stycznia 2017

31.1.2017 Koło Naukowe Prawo i Społeczeństwo zorganizowało spotkanie z Kierownikiem Referatu Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej, w ramach którego poruszone zostały zagadnienia zakresu praktycznej statystyki. Za sprawą Pani Moniki Studenci Ekonomii i Administracji mogli dowiedzieć się także na czym polega praca w Urzędzie Statystycznym i w jaki sposób prowadzić analizy matematyczno-statystyczne. W drugiej części spotkania Studenci dowiedzieli się jak konstruuje się wskaźniki demograficzne oraz jak poruszać się po portalach Urzędu. Szczególnie interesująca wydała się dyskusja Studentów nt. pracy ankieterów spisu powszechnego oraz ich pytania dotyczące pracy i rekrutacji prowadzonej w urzędzie. Tradycyjnie po prelekcji odbyło się spotkanie Pani Kierownik z przedstawicielami Koła Naukowego. W spotkaniu uczestniczyli też Przedstawiciele Samorządu Studenckiego UKW za co dziękujemy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743