O Instytucie

Witamy na stronie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest ona przygotowana i uaktualniana przede wszystkim z myślą o wszystkich studentach kierunku administracja studiujących na studiach licencjackich i magisterskich, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, a także ma ona służyć słuchaczom studiów podyplomowych. Chcielibyśmy także aby informacje tu zawarte posłużyły osobom, które dopiero poszukują swojej drogi edukacyjnej, a którą znaleźć można studiując właśnie administrację lub będąc słuchaczem studiów podyplomowych na naszym Uniwersytecie.

Władze i Wykładowcy Instytutu 

Rozległe badania prowadzone w Instytucie od ponad 20 lat, obejmują aktualnie swoim zasięgiem zagadnienia m.in. pismoznawstwa i fałszerstw dokumentów, prawno-karnej ochrony życia i rodziny, ochrony prawnej zabytków czy przekształceń własnościowych w okresie transformacji gospodarczej.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni współpracują z zagranicą (m.in. Niemcami, Ukrainą i Rumunią) inicjując i organizując wspólne przedsięwzięcia naukowe, zasiadając w radach naukowych zagranicznych czasopism i konferencji oraz będąc członkami międzynarodowych organizacji naukowych. W chwili obecnej Instytut kształci ponad tysiąc studentów, w tym ponad pięciuset na bezpłatnych studiach stacjonarnych.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743