Plany zajęć i harmonogramy

Opiekunowie I roczników, plany st. stacjonarne

Opiekunowie I roczników 2018/2019:

Administracja st. stacjonarne i niestacjonarne I stopień - mgr Marta Janocha
Administracja st. stacjonarne i niestacjonarne II stopień - dr Karol Smoter

Ekonomia st. stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - dr Tomasz Knepka

Prawo w biznesie st. stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - dr Dagmara Jaroszewska - Choraś (w zastępstwie dr Agnieszka Kilińska - Pękacz)

Informujemy, że od semestru letniego 2016/2017 plany zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych będą publikowane wyłącznie w systemie USOSweb.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743