Konferencje

Fotorelacja debaty o zmianach w umowie o pracę na czas określony

28 marca 2017 r. o godz. 11.00 odbyła się debata dotycząca zmian w umowach o pracę na czas określony, organizowana przez Koło Naukowe Prawo i Społeczeństwo. Przybliżyła ona w znacznym stopniu praktyczną stronę nowelizacji Kodeksu Pracy obowiązującą od 22 lutego 2016 r. Naszymi gośćmi byli:

  • Inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy, Ewa Weśniuk-Cieśla,
  • Zastępca przewodniczącego wydziału pracy Sądu Rejonowego w Świeciu, Dr Igor Zduński
  • Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dr hab. Mirosław Geise, prof. UKW,
  • Przedstawiciel Pracodawców Pomorza i Kujaw, prezes LOGON S.A.,Krzysztof Jurek,
  • Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Sebastian Gawronek

 

W trakcie debaty występowała zgodność, co do zasadności zmiany stanu prawnego umowy o pracę na czas określony. Wszyscy prelegenci zauważali, że poprzednie regulacje umożliwiały nadużywanie stosowania umowy o pracę na czas określony. Rozbieżności stanowisk dotyczyły pozycji zatrudnienia terminowego w systemie prawnym i gospodarczym. Debata cieszyła się sporym zainteresowaniem Studentów administracji i ekonomii. Dziękujemy

see more…

I ogólnopolskie seminarium prawa ochrony zabytków

Zapraszamy młodych naukowców, doktorantów i studentów na I Ogólnopolskie Seminarium PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, które odbędzie się w dniach 22-24 września 2014 r. w pięknym Pałacu w Lubostroniu.

see more…

W dniach 28 - 30 maja. Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Praktyczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie

see more

W dniach 28 - 30 maja odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Praktyczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie, którego organizatorem był Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania.
Z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki z Wydziału Prawa przybyli najznakomitsi goście:
Prof. Vitaliy Semkiv, Zastępca Dziekana ds Naukowych, Wydział Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Ivana Franki.
Prof. Ivan Pankevych,
Dr  Iryna Sofinska,
Dr Halyna Dovhan.

see more…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743