Koło Naukowe Prawa Karnego

Koło Naukowe Prawa Karnego działa przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członkowie Koła interesują się prawem karnym materialnym, a także naukami pokrewnymi i pomocniczymi tej gałęzi prawa. W kręgu naszych zainteresowań poza samym prawem karnym, leżą głównie zagadnienia związane z kryminologią, penitencjarystyką oraz funkcjonowaniem jednostek umundurowanych. Za cel stawiamy sobie rozwijanie naszych pasji oraz pogłębianie naszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.

Koło nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Jego członkiem może zostać każdy student Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który interesuje się prawem karnym.

Zatem jeżeli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawa karnego, poznać ciekawych ludzi, brać udział w wyjściach do instytucji związanych z ochroną prawną oraz w rozprawach karnych, poznać funkcjonowanie organów ścigania, czy prezentować wyniki swoich badań w formie referatów, serdecznie zapraszamy na spotkania Koła!

Zarząd Koła Naukowego Prawa Karnego UKW:

  • Prezes Koła: Norbert Michalak
  • Zastępca Prezesa: Aleks Ptasznik 
  • Skarbnik: Paula Seifert 
  • Sekretarz: Adrianna Brzemińska 
  • Opiekun Kola: dr Agnieszka Kilińska-Pękacz 

Kontakt: knpk.ukw@gmail.com
Strona społecznościowa KNPK: www.facebook.com 

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743