Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania

Witamy na stronie periodyku „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, który wydawany jest przez Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania funkcjonujący w strukturze Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W założeniu periodyk ma być półrocznikiem prezentującym wyniki badań i dociekań naukowych pracowników Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania. Jesteśmy także otwarci na propozycje opracowań osób reprezentujących inne ośrodki naukowe w kraju i za granicą, które zechcą swoimi artykułami uświetnić nasze czasopismo. Wszak dopiero wieloaspektowe spojrzenie na kwestie prawa, administracji i zarządzania, będące wytworem myśli wielu osób, może przesądzać o naukowej wartości zamieszczanych tekstów, ale także dawać perspektywę współpracy pomiędzy różnymi jednostkami naukowymi. 

Rada Naukowa

dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw., Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Kaziminierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. nadzw., Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Kaziminierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw., Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Kaziminierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw., Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr Ivan Pankevych, Wydział Prawa Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki
prof. dr Vitaliy Semkiv, Wydział Prawa Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki
dr Janusz Wiśniewski, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Redaktorzy Tematyczni

dr Rafał Bucholski – finanse publiczne, bankowość
dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw. – prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska
dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. nadzw. – gospodarka, marketing terytorialny
dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw. – prawo karne
dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. - kryminalistyka
dr Jolanta Laskowska – zarządzanie, transport publiczny
dr Janusz Wiśniewski, prawo pracy, prawo gospodarcze
dr Adam Jakuszewicz, korekta językowa – język angielski

Redaktor Statystyczny

dr Marcin Skinder

Sekretarz Redakcji

mgr Miłosz Chruściel

Adres Redakcji: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, ul. Ogińskiego 16, pok. 211 85-092 Bydgoszcz

email: m.chrusciel@ukw.edu.pl
tel: 52 325 92 50 

Kryteria kwalifikowania tekstów

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743