Instytut Prawa i Ekonomii

Plany zajęć i harmonogramy

Plany dla zjazdów niestacjonarnych 2020/2021

Zamieszczamy plan zajęć dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych dla wszystkich kierunków.
Przypominamy o konieczności sprawdzania planu przed planowanym zjazdem.